znak obce

úřední e-deska

menu

úvodní stránka
naše obec
kontakty
zastupitelstvo
ZŠ a MŠ
úřední hodiny
krizové řízení
ubytování
fotogalerie
formuláře
knihovna
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

Zelená obec

Zelená obec

FRYSKO

historické snímky

Free-Time
zastupitelstvo


Zastupitelstvo obce HABARTICE 2010 – 2014

František K r y š p í n 
uvolněný starosta obce 

Jan V e l z e l
neuvol. místostarosta obce

Arnošt B e r a n 
předs. finančního výboru ZO

 Milan S v o b o d a
předs. kontrolního výboru ZO

Ing. Bc. Stanislav B r i e s t e n s k ý
Miroslav P o l á k
Miroslav F e j f a r
Petr R a b i ň á k
Tomáš S v o b o d a

 


duben 2011, nový zastupitel Tomáš Svoboda


duben 2012, nový zastupitel Petr Rabiňák

pro zvětšení klikněte na plakátek 

naše obec

naše obec

polski

nové fotografie

Rekonstrukce zvonice Habartice

Masopust

Opravy z FONDU SOLIDARITY 2013

Povodeň 2010

Základní škola
základní škola

historické snímky ...

historické snímky